VÝKUP ZLATA STRIEBRA A STAROŽITNOSTÍ  – 0940 800 095

 

  • Zakladáme všetok tovar od A – Z.
  • Pracovník záložne určuje , či je daný predmet vhodný na založenie.
  • Požičiavame peniaze protihodnotou založeného tovaru v zmysle občianskeho zákonníka  118 ods1 a §119ods 1 .
  • Záložca prehlasuje , že založená vec je výhradne v jeho osobnom vlastníctve a nepochádza zo žiadnej majetkovej trestnej činnosti .
  • Záložca musí mať viac 18 rokov
  • Doba založenia je maximálne 5 týždňov
  • – 3% úrok za týždeň z požičanej sumy
  • Záložca má právo predĺžiť si zmluvu po zaplatení úrokov a skladného(5%)
  • Po uplynutí záložnej doby a nevyplatení pohľadávky prechádza založená vec nasledujúcim dňom do vlastníctva záložne v zmysle 151 f Občianskeho zákonníka.
  • Pri pôžičkách nad 300€ zľava z úrokov